Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Výčet DsmlDocumentProcessing

.NET Framework (current version)
 

DsmlDocumentProcessing Výčtu určuje způsob zpracování pro dokument DSML.

Obor názvů:   System.DirectoryServices.Protocols
Sestavení:  System.DirectoryServices.Protocols (v System.DirectoryServices.Protocols.dll)

public enum DsmlDocumentProcessing

Název členaPopis
Parallel

Paralelní. Hodnota je rovna 1.

Sequential

Sekvenční. Hodnota je rovna 0.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: