Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

DirectoryControl – konstruktor

DirectoryControl Konstruktor vytvoří instanci DirectoryControl třídy, typ, hodnota, závažnosti a ServerSide vlastnosti pomocí zadaných hodnot.

Obor názvů:  System.DirectoryServices.Protocols
Sestavení:  System.DirectoryServices.Protocols (v System.DirectoryServices.Protocols.dll)

public DirectoryControl(
	string type,
	byte[] value,
	bool isCritical,
	bool serverSide
)

Parametry

type
Typ: System.String
Typ ovládacího prvku.
value
Typ: System.Byte[]
Hodnoty přidružené k ovládacímu prvku.
isCritical
Typ: System.Boolean
Určuje, zda je ovládací prvek kritické. Výchozí hodnota je true.
serverSide
Typ: System.Boolean
Určuje, pokud je ovládací prvek straně serveru. Výchozí hodnota je true. false Určuje ovládací prvek klienta.

VýjimkaPodmínka
ArgumentNullException

typeparametr je null.

.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0

.NET Framework Client Profile

Podporováno v: 4

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft