ObjectSecurity – vlastnost
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

DirectoryEntry.ObjectSecurity – vlastnost

 

Získá nebo nastaví popisovač zabezpečení pro tuto položku.

Obor názvů:   System.DirectoryServices
Sestavení:  System.DirectoryServices (v System.DirectoryServices.dll)

[BrowsableAttribute(false)]
[DSDescriptionAttribute("DSObjectSecurity")]
public ActiveDirectorySecurity ObjectSecurity { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.DirectoryServices.ActiveDirectorySecurity

ActiveDirectorySecurity Objekt, který reprezentuje popisovač zabezpečení pro tuto položku adresáře.

DirectoryServicesPermission

Demand is performed when an application sets the ObjectSecurity property, if the UsePropertyCache property is false.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpátky na začátek
Zobrazit:
© 2016 Microsoft