Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost ReplicationConnection.SourceServer

.NET Framework (current version)
 

Získá název DNS serveru, který je zdrojem toto připojení replikace.

Obor názvů:   System.DirectoryServices.ActiveDirectory
Sestavení:  System.DirectoryServices (v System.DirectoryServices.dll)

public string SourceServer { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.String

Řetězec, který obsahuje název DNS serveru, který je zdrojem toto připojení replikace.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: