Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda DomainController.GetReplicationOperationInformation ()

.NET Framework (current version)
 

Načte aktuální a čekající operace replikace pro tento řadič domény.

Obor názvů:   System.DirectoryServices.ActiveDirectory
Sestavení:  System.DirectoryServices (v System.DirectoryServices.dll)

[DirectoryServicesPermissionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, 
	Unrestricted = true)]
[DirectoryServicesPermissionAttribute(SecurityAction.InheritanceDemand, 
	Unrestricted = true)]
public override ReplicationOperationInformation GetReplicationOperationInformation()

Návratová hodnota

Type: System.DirectoryServices.ActiveDirectory.ReplicationOperationInformation

A ReplicationOperationInformation objekt, který obsahuje aktuální a čekající operace replikace.

Exception Condition
ActiveDirectoryOperationException

Volání do základní adresářové služby způsobil chybu.

ActiveDirectoryServerDownException

Cílový server je zaneprázdněn nebo není k dispozici.

ObjectDisposedException

Objekt byl odstraněn.

UnauthorizedAccessException

Zadaný účet nemá oprávnění k provedení této operace.

DirectoryServicesPermission

Demand value: F:System.Security.Permissions.SecurityAction.LinkDemand

DirectoryServicesPermission

Demand value: F:System.Security.Permissions.SecurityAction.InheritanceDemand

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: