Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Decimal.Subtract (Decimal, Decimal)

.NET Framework (current version)
 

Odečte jeden zadaný Decimal hodnotu z jiného.

Obor názvů:   System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public static decimal Subtract(
	decimal d1,
	decimal d2
)

Parametry

d1
Type: System.Decimal

Menšenec.

d2
Type: System.Decimal

Menšitel.

Návratová hodnota

Type: System.Decimal

Výsledek odečtení d2 z d1.

Exception Condition
OverflowException

Vrácená hodnota je menší než MinValue nebo větší než MaxValue.

Následující příklad ukazuje použití Subtract.

class PiggyBank {
	public decimal Cents {
		get {
			return Decimal.Subtract(MyFortune, Decimal.Floor(MyFortune));
		}
	}

	protected decimal MyFortune;

	public void AddPenny() {
		MyFortune += .01m;
	}
}

Univerzální platforma Windows
K dispozici od 8
.NET Framework
K dispozici od 1.1
Přenosná knihovna tříd
Podporováno v: přenosné platformy .NET
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 7.0
Windows Phone
K dispozici od 8.1
Zpět na začátek
Zobrazit: