Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost PropertyDescriptor.SupportsChangeEvents

.NET Framework (current version)
 

Získává hodnotu určující, zda hodnota oznámení změn pro tuto vlastnost mohou pocházet z mimo popisovač vlastnosti.

Obor názvů:   System.ComponentModel
Sestavení:  System (v System.dll)

public virtual bool SupportsChangeEvents { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Boolean

true Pokud se změní hodnota oznámení mohou pocházet z mimo popisovač vlastnosti; jinak false.

SupportsChangeEvents Vlastnost určuje, zda oznámení o změnách hodnotu pro tuto vlastnost mohou pocházet z mimo popisovač vlastnosti, jako ze součásti samotného, nebo zda bude oznámení pouze pocházejí z přímého volání provedené SetValue Metoda. Například může implementovat součásti INotifyPropertyChanged rozhraní nebo může mít explicitní nameChanged události pro tuto vlastnost.

.NET Framework
K dispozici od 2.0
Zpět na začátek
Zobrazit: