Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost MemberDescriptor.NameHashCode

.NET Framework (current version)
 

Získá kód hash pro název členu, jak je zadáno v GetHashCode.

Obor názvů:   System.ComponentModel
Sestavení:  System (v System.dll)

protected virtual int NameHashCode { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Int32

Kód hash pro název členu.

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpět na začátek
Zobrazit: