Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Expand Minimize
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

CancelEventHandler – delegát

Představuje metodu, která zpracovává cancelable událostí.

Obor názvů:  System.ComponentModel
Sestavení:  System (v System.dll)

[HostProtectionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, SharedState = true)]
public delegate void CancelEventHandler(
	Object sender,
	CancelEventArgs e
)

Parametry

sender
Typ: System.Object
Zdroj události.
e
Typ: System.ComponentModel.CancelEventArgs
A CancelEventArgs , který obsahuje data událostí.

Při vytváření CancelEventHandler delegáta, určit metodu, která bude zpracovávat události. Chcete-li přidružit obslužné rutiny události, přidejte instanci delegáta události. Metody zpracování události se nazývá vždy, když k události dojde, pokud odeberete delegáta. Další informace o Delegáti obslužnou rutinu události, viz Události a Delegáti.

PoznámkaPoznámka

Atribut HostProtectionAttribute použitý na tento typ nebo člen má následující hodnotu vlastnosti Resources: SharedState. Atribut HostProtectionAttribute nemá vliv na běžné aplikace (které jsou obvykle spouštěny dvojitým kliknutím na ikonu, zadáním příkazu nebo zadáním adresy URL v prohlížeči). Další informace naleznete v třídě HostProtectionAttribute nebo v tématu Programování serveru SQL Server a atributy ochrany hostitele.

Příklad použití CancelEventHandler delegovat, naleznete v tématu ukázkový kód v CancelEventArgs třídy.

.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Podporováno v: 4, 3.5 SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft