Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedSet.ToImmutableSortedSet

 

Vytvoří výčet sekvenci a vytvoří neměnné Seřazená sada její obsah.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticToImmutableSortedSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vytvoří výčet sekvenci a vytvoří neměnné Seřazená sada její obsah.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticToImmutableSortedSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IComparer<TSource>)

Vytvoří výčet sekvenci, vytváří neměnné Seřazená sada její obsah a používá zadaná porovnávací funkce.

Zpět na začátek
Zobrazit: