Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableSortedDictionary.CreateBuilder

 

Vytvoří nového Tvůrce neměnné seřazený slovník.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreateBuilder<TKey, TValue>()

Vytvoří nového Tvůrce neměnné seřazený slovník.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreateBuilder<TKey, TValue>(IComparer<TKey>)

Vytvoří nového Tvůrce neměnné seřazený slovník.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreateBuilder<TKey, TValue>(IComparer<TKey>, IEqualityComparer<TValue>)

Vytvoří nového Tvůrce neměnné seřazený slovník.

Zpět na začátek
Zobrazit: