Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Třída ImmutableQueue

 

Poskytuje sadu metod inicializace pro instance ImmutableQueue<T> třídy.

Balíček NuGet: System.Collections.Immutable (informace o neměnných kolekcích a způsobu jejich instalace)

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

System.Object
  System.Collections.Immutable.ImmutableQueue

public static class ImmutableQueue

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreate<T>()

Vytvoří neměnné prázdné frontě.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreate<T>(T)

Vytvoří novou frontu neměnné, který obsahuje zadanou položku.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreate<T>(T[])

Vytvoří novou frontu neměnné, který obsahuje zadané pole položek.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCreateRange<T>(IEnumerable<T>)

Vytvoří novou frontu neměnné, která obsahuje zadané položky.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticDequeue<T>(IImmutableQueue<T>, T)

Odebere položku na začátku neměnné fronty a vrátí novou frontu.

Tento typ je zaručeno bezpečné používání vláken.

Zpět na začátek
Zobrazit: