Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableHashSet.ToImmutableHashSet

 

Vytvoří výčet sekvenci a vytvoří sadu neměnné hash její obsah.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticToImmutableHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vytvoří výčet sekvenci a vytvoří sadu neměnné hash její obsah.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticToImmutableHashSet<TSource>(IEnumerable<TSource>, IEqualityComparer<TSource>)

Vytvoří výčet sekvenci, vytvoří sadu neměnné hash obsahu a používá procedury zadaný rovnosti pro daný typ sady.

Zpět na začátek
Zobrazit: