Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ImmutableDictionary.GetValueOrDefault

 

Vrátí hodnotu pro zadaný klíč, pokud existuje ve slovníku, nebo pokud není nalezena žádná shoda, vrátí výchozí hodnotu.

Obor názvů:   System.Collections.Immutable
Sestavení:  System.Collections.Immutable (v System.Collections.Immutable.dll)

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetValueOrDefault<TKey, TValue>(IImmutableDictionary<TKey, TValue>, TKey)

Získá hodnotu pro zadaný klíč, pokud existuje odpovídající klíč ve slovníku.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGetValueOrDefault<TKey, TValue>(IImmutableDictionary<TKey, TValue>, TKey, TValue)

Získá hodnotu pro zadaný klíč, pokud existuje odpovídající klíč ve slovníku.

Zpět na začátek
Zobrazit: