Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda CollectionBase.Clear ()

.NET Framework (current version)
 

Odebere všechny objekty z CollectionBase instance. Tuto metodu nelze přepsat.

Obor názvů:   System.Collections
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public void Clear()

Implementuje

IList.Clear()

Count je nastavena na hodnotu nula.

Tato metoda je operace O (n) operace, kde n je Count.

Chcete-li provést vlastní akci před nebo po kolekce není zaškrtnuto, přepsat chráněné OnClear nebo OnClearComplete Metoda.

Univerzální platforma Windows
K dispozici od 10
.NET Framework
K dispozici od 1.1
Zpět na začátek
Zobrazit: