Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Char.IsControl

.NET Framework (current version)
 

Označuje, zda určeného znaku Unicode je považováno za řídicí znak.

Obor názvů:   System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticIsControl(Char)

Označuje, zda je zadaný znak Unicode kategorizována jako řídicí znak.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticIsControl(String, Int32)

Označuje, zda je znak na zadané pozici v zadané řetězci kategorizována jako řídicí znak.

Řídicí znaky jsou formátování a další netisknutelné znaky, jako je například potvrzení, BEL, CR, FF, LF a VT. Unicode standard přiřadí body kódu od \U0000 do \U001F, \U007F a z \U0080 do \U009F na řídicí znaky. Podle standardu Unicode tyto hodnoty jsou vykládány jako řídicí znaky, pokud jejich použití je jinak podle aplikace. Platný řídicí znaky jsou členy UnicodeCategory.Control kategorie.

Zpět na začátek
Zobrazit: