Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

ArgumentException.GetObjectData – metoda

Sady SerializationInfo objekt s názvem parametru a další informace o výjimce.

Obor názvů:  System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public override void GetObjectData(
	SerializationInfo info,
	StreamingContext context
)

Parametry

info
Typ: System.Runtime.Serialization.SerializationInfo
Objekt, který uchovává data serializovaný objekt.
context
Typ: System.Runtime.Serialization.StreamingContext
Kontextové informace o zdrojové nebo cílové.

Implementuje

ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)
_Exception.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

VýjimkaPodmínka
ArgumentNullException

info Objekt je null referenční (Nothing v jazyce Visual Basic).

GetObjectData Nastaví SerializationInfo se všechna data objektu výjimky určený pro serializaci. Při rekonstrukci, je objekt výjimky rekonstituovaných z SerializationInfo přenášené proudu.

Další informace naleznete v tématu SerializationInfo.

.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Podporováno v: 4, 3.5 SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft