Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

AppDomain.ProcessExit – událost

Vyvolá se při ukončení procesu nadřazené výchozí doméně aplikace.

Obor názvů:  System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public event EventHandler ProcessExit

Implementuje

_AppDomain.ProcessExit

EventHandler Pro tuto událost lze provést ukončení činnosti, jako je například zavření souborů, uvolnění skladování atd., před ukončením procesu.

Počínaje rozhraní.NET Framework verze 2.0, tato událost je aktivována v každé doméně aplikace, který zaregistruje obslužnou rutinu události.

PoznámkaPoznámka

Celkový čas spuštění všech ProcessExit obslužné rutiny událostí je omezena, stejně jako celkový čas spuštění všech finalizační metoda je omezena na ukončení procesu. Výchozí hodnota je dvě sekundy. Nespravované hostitele můžete změnit tento čas spuštění voláním ICLRPolicyManager::SetTimeout metodou s OPR_ProcessExit hodnotu výčtu.

V rozhraní.NET Framework verze 1.0 a 1.1 Tato událost je aktivována pouze ve výchozí doméně aplikace a pouze v případě, že obslužná rutina události je registrován ve výchozí doméně aplikace.

Chcete-li zaregistrovat obslužnou rutinu události pro tuto událost, musíte mít požadovaná oprávnění. V opačném případě je vyvolána výjimka SecurityException.

Další informace o zpracování událostí naleznete v tématu Náročné události.

.NET Framework

Podporováno v: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Podporováno v: 4, 3.5 SP1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 (role Server Core není podporována), Windows Server 2008 R2 (role Server Core je podporována s aktualizací SP1 nebo novější, architektura Itanium není podporována)

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu .NET – požadavky na systém.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft