Ladění v sadě Visual Studio

 

Publikováno: srpen 2016

Nejnovější dokumentaci k sadě Visual Studio 2017 RC najdete tady.

Ladicí program sady Visual Studio vám pomůže sledovat chování běhu programu a vyhledat problémy. Ladicí program pracuje se všechny programovací jazyky sady Visual Studio a jejich přidružené knihovny. Ladicí program můžete zrušit spuštění programu si zkontrolujte v kódu, zkontrolujte a úpravy proměnných, zobrazit registrů, naleznete v pokynech vytvořena na základě zdrojového kódu a zobrazit paměť používá vaše aplikace.

Rychlý úvod k ladění a diagnostiky v sadě Visual Studio, naleznete v části Ladit, profil a diagnostikovat.

Novinky v ladicím programu sady Visual Studio 2015
Popisuje nové funkce v aplikaci Visual Studio 2015.

Ladicí program systému Windows
Vypíše různé ladicí program systému windows.

Základy ladicího programu
Tento článek popisuje základy používání ladicí program sady Visual Studio. Témata zahrnují základy spuštění ovládacích prvků, připojování ke spuštěnému program, pouze za běhu ladění, spuštění ladicího programu automaticky, výpisy, zarážky, kontrolu vašeho programu, zpracování výjimek, upravit a pokračovat a použití výrazů v ladicí program.

Další funkce ladění
Popisuje funkce pro různé ladění.

Vzdálené ladění
Popisuje, jak lze nastavit a využívat vzdálené ladění.

Ladění vícevláknových aplikací
Popisuje, jak pro ladění aplikací s více vlákny.

Ladicí aplikace
Popisuje, jak lze ladit různé druhy aplikací.

Ladění odkazu uživatelského rozhraní
Obsahuje referenční informace o systému windows a dialogových oken, které chcete použít při ladění vaší aplikace. Tato témata jsou k dispozici také po stisknutí klávesy F1, dokud máte se soustředí na ladění prvek uživatelského rozhraní, jako je například zarážky okna.

Přístup k rozhraní ladění SDK
Popisuje Microsoft ladění rozhraní přístup Software Development Kit (DIA SDK). DIA SDK poskytuje přístup k ladění informace uložené v programu soubory databáze (PDB) vygenerované postcompiler nástroje společnosti Microsoft.

Nástroje pro profilaci
Popisuje různé diagnostické nástroje.

Visual Studio – sada IDE
Popisuje funkce pro sadu Visual Studio.

Zobrazit: