Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Type.GetType ()

.NET Framework (current version)
 

Získá aktuální Type.

Obor názvů:   System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

abstract GetType : unit -> Type
override GetType : unit -> Type

Návratová hodnota

Type: System.Type

Aktuální Type.

Implementuje

_Type.GetType()

Exception Condition
TargetInvocationException

Inicializátor třídy je vyvolána a vyvolá výjimku.

.NET Framework
K dispozici od 1.1
Silverlight
K dispozici od 2.0
Windows Phone Silverlight
K dispozici od 7.0
Zpět na začátek
Zobrazit: