Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina
Tato dokumentace je archivovaná a neudržuje se.

Type.GetType – metoda

Načte aktuální Type.

Obor názvů:  System
Sestavení:  mscorlib (v mscorlib.dll)

public Type GetType()

Vrácená hodnota

Typ: System.Type
Aktuální Type.

Implementuje

_Type.GetType()

VýjimkaPodmínka
TargetInvocationException

Inicializátor třídy je vyvolána a vyvolá výjimku.

.NET Framework

Podporováno v: 4, 3.5, 3.0, 2.0

.NET Framework Client Profile

Podporováno v: 4, 3.5 SP1

Windows 7, Windows Vista SP1 nebo novější, Windows XP SP3, 64bitová verze systému Windows XP SP2, Windows Server 2008 (není podpora v roli Server Core), Windows Server 2008 R2 (podpora v roli Server Core s aktualizací SP1 nebo novější), Windows Server 2003 SP2

.NET Framework nepodporuje některé verze platforem. Seznam podporovaných verzí naleznete v tématu Požadavky na systém rozhraní .NET framework.
Zobrazit: