TwitterAuthenticationExtensions Class

Rozšiřující metody pro používání třídy TwitterAuthenticationMiddleware

System.Object
  Owin.TwitterAuthenticationExtensions

Namespace:  Owin
Assembly:  Microsoft.Owin.Security.Twitter (in Microsoft.Owin.Security.Twitter.dll)

public static class TwitterAuthenticationExtensions

  NameDescription
Public methodStatic memberUseTwitterAuthentication(IAppBuilder, TwitterAuthenticationOptions)Ověření uživatelů pomocí služby Twitter
Public methodStatic memberUseTwitterAuthentication(IAppBuilder, String, String)Ověření uživatelů pomocí služby Twitter
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: