OAuthAuthorizationServerExtensions Methods

The OAuthAuthorizationServerExtensions type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Static member UseOAuthAuthorizationServer Přidá schopnosti serveru ověřování OAuth2 k webové aplikaci OWIN. Tento middleware provede zpracování požadavku pro koncové body Authorize a Token definované specifikací OAuth2. Viz také http://tools.ietf.org/html/rfc6749.
Top
Zobrazit: