ErrorPageExtensions Class

Poskytuje rozšiřující metody pro chybovou stránku.

System.Object
  Owin.ErrorPageExtensions

Namespace:  Owin
Assembly:  Microsoft.Owin.Diagnostics (in Microsoft.Owin.Diagnostics.dll)

public static class ErrorPageExtensions

  NameDescription
Public methodStatic memberUseErrorPage(IAppBuilder)Zachycuje synchronní a asynchronní výjimky z kanálu pipeline a generuje odpovědi na chyby HTML.
Public methodStatic memberUseErrorPage(IAppBuilder, ErrorPageOptions)Zachycuje synchronní a asynchronní výjimky z kanálu pipeline a generuje odpovědi na chyby HTML.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Zobrazit: