CorsExtensions Methods

The CorsExtensions type exposes the following members.

  NameDescription
Public method Static member UseCors Přidá middleware CORS do kanálu webové aplikace, aby byly povoleny žádosti napříč doménami.
Top
Zobrazit: