Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost GroupingDataflowBlockOptions.Greedy

 

Získá nebo nastaví logickou hodnotu, která se použije k určení, zda greedily využívat nabízené zprávy.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public bool Greedy { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Boolean

true greedily využívat nabízené zprávy; v opačném false.

Zpět na začátek
Zobrazit: