Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost GroupingDataflowBlockOptions.MaxNumberOfGroups

 

Získá nebo nastaví maximální počet skupin, které by měla být generována bloku.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public long MaxNumberOfGroups { get; set; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Int64

Maximální počet skupin.

Zpět na začátek
Zobrazit: