Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

DataflowMessageHeader.Equality Operátor (DataflowMessageHeader, DataflowMessageHeader)

 

Kontroluje dva DataflowMessageHeader instance rovnosti podle ID.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public static bool operator ==(
	DataflowMessageHeader left,
	DataflowMessageHeader right
)

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud instance jsou shodné; jinak false.

Zpět na začátek
Zobrazit: