Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost DataflowMessageHeader.IsValid

 

Získá platnost zprávy.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public bool IsValid { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Boolean

true Pokud ID zprávy se liší od 0. false Pokud ID zprávy je 0.

Zpět na začátek
Zobrazit: