Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda DataflowMessageHeader.Equals (Object)

 

Do pole kontroly DataflowMessageHeader instance rovnosti podle ID.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public override bool Equals(
	object obj
)

Parametry

obj
Type: System.Object

Zabalené DataflowMessageHeader instance.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud instance jsou shodné; jinak false.

Zpět na začátek
Zobrazit: