Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda BroadcastBlock<T>.ISourceBlock<T>.ReleaseReservation (DataflowMessageHeader, ITargetBlock<T>)

 

Voláno rozhraním spojen ITargetBlock<TInput> k uvolnění dříve vyhrazené DataflowMessageHeader to ISourceBlock<TOutput>.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

void ISourceBlock<T>.ReleaseReservation(
	DataflowMessageHeader messageHeader,
	ITargetBlock<T> target
)

Parametry

messageHeader
Type: System.Threading.Tasks.Dataflow.DataflowMessageHeader

DataflowMessageHeader Vyhrazené zprávy vydán.

target
Type: System.Threading.Tasks.Dataflow.ITargetBlock<T>

ITargetBlock<TInput> Uvolněním dříve vyhrazené zprávy.

Exception Condition
ArgumentException

messageHeader Není platný.

ArgumentNullException

target Je null.

InvalidOperationException

target Neměl zpráva vyhrazena.

Pouze ITargetBlock<TInput> instance propojených s tímto ISourceBlock<TOutput> může použít instanci ReleaseReservation, a musí použít jenom k uvolnění DataflowMessageHeader instance dříve a úspěšně rezervován cíl.

Zpět na začátek
Zobrazit: