Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda BatchBlock<T>.LinkTo (ITargetBlock<T[]>, DataflowLinkOptions)

 
Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public IDisposable LinkTo(
	ITargetBlock<T[]> target,
	DataflowLinkOptions linkOptions
)

Parametry

target
Type: System.Threading.Tasks.Dataflow.ITargetBlock<T[]>

ITargetBlock<TInput> Pro tento zdroj připojení.

linkOptions
Type: System.Threading.Tasks.Dataflow.DataflowLinkOptions

A DataflowLinkOptions instanci, která nakonfiguruje odkaz.

Návratová hodnota

Type: System.IDisposable

IDisposable, která při volání metody Dispose, bude odpojit zdroj z cíle.

Exception Condition
ArgumentNullException

target má hodnotu null (NIC v jazyce Visual Basic) nebo linkOptions má hodnotu null (NIC v jazyce Visual Basic).

Zpět na začátek
Zobrazit: