Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost BatchedJoinBlock<T1, T2>.Target2

 

Získá cíl, který slouží k nabízejí zprávy druhého typu.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public ITargetBlock<T2> Target2 { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Threading.Tasks.Dataflow.ITargetBlock<T2>

Cíl.

Zpět na začátek
Zobrazit: