Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda BatchedJoinBlock<T1, T2>.TryReceiveAll (IList<Tuple<IList<T1>, IList<T2>>>)

 

Pokusí se synchronně přijímat všechny dostupné položky z IReceivableSourceBlock<TOutput>.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public bool TryReceiveAll(
	out IList<Tuple<IList<T1>, IList<T2>>> items
)

Parametry

items
Type: System.Collections.Generic.IList<Tuple<IList<T1>, IList<T2>>>

Položky přijatých ze zdroje.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud jeden nebo více položek může obdržet; v opačném false.

Tato metoda nebrání čeká na zdrojem pro poskytování položku.

Vrátí po zkontrolování u elementů, jestli element byla k dispozici.

Zpět na začátek
Zobrazit: