Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda BatchedJoinBlock<T1, T2, T3>.IDataflowBlock.Fault (Exception)

 

Způsobí, že IDataflowBlock dokončení v Faulted stavu.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

void IDataflowBlock.Fault(
	Exception exception
)

Parametry

exception
Type: System.Exception

Exception Který vyvolal chybující.

Exception Condition
ArgumentNullException

exception Je null.

Po Fault byla volána v bloku toku dat, že bloku dokončí a jeho Completion úloha přejde do konečného stavu. Chybující blok, podobně jako u zrušení blok, způsobí ve vyrovnávací paměti zpráv (nezpracované vstupní zprávy stejně jako zprávy unoffered výstup) do ztratí.

Zpět na začátek
Zobrazit: