Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor BatchedJoinBlock<T1, T2, T3> (Int32)

 

Inicializuje novou BatchedJoinBlock<T1, T2, T3> se zadanou konfigurací.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public BatchedJoinBlock(
	int batchSize
)

Parametry

batchSize
Type: System.Int32

Počet položek, které chcete seskupit do dávky.

Exception Condition
ArgumentOutOfRangeException

batchSize Musí být kladná.

Zpět na začátek
Zobrazit: