Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor BatchBlock<T> (Int32, GroupingDataflowBlockOptions)

 

Inicializuje novou BatchBlock<T> s velikostí zadané dávky odmítnutí možnost a možnosti bloku.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public BatchBlock(
	int batchSize,
	GroupingDataflowBlockOptions dataflowBlockOptions
)

Parametry

batchSize
Type: System.Int32

Počet položek, které chcete seskupit do dávky.

dataflowBlockOptions
Type: System.Threading.Tasks.Dataflow.GroupingDataflowBlockOptions

Možnosti, který konfigurujete tato BatchBlock<T>.

Exception Condition
ArgumentOutOfRangeException

batchSize Musí být kladná.

- nebo -

batchSize Musí být menší než hodnota BoundedCapacity možnost, pokud byla nastavena hodnota jiná než výchozí.

ArgumentNullException

dataflowBlockOptions Je null.

Zpět na začátek
Zobrazit: