Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost BatchedJoinBlock<T1, T2, T3>.BatchSize

 

Získá velikost dávky generované to BatchedJoinBlock<T1, T2, T3>.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public int BatchSize { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Int32

Velikost dávky.

Zpět na začátek
Zobrazit: