Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost BatchBlock<T>.OutputCount

 

Získá počet výstup položek, které jsou k dispozici pro další přijetí z tohoto bloku.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public int OutputCount { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Int32

Počet položek výstup.

Zpět na začátek
Zobrazit: