Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda ActionBlock<TInput>.ToString ()

 

Vrátí řetězec, který představuje formátovaný název tohoto IDataflowBlock instance.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public override string ToString()

Návratová hodnota

Type: System.String

Řetězec, který představuje formátovaný název tohoto IDataflowBlock instance.

Zděděno z Object. Používá NameFormat možnost.

Zpět na začátek
Zobrazit: