Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Třída ExecutionDataflowBlockOptions

 

Poskytuje možnosti, které slouží ke konfiguraci zpracování prováděného bloků toku dat, které zpracování jednotlivých zpráv prostřednictvím vyvolání delegáta zadaný uživatelem. Tyto bloků toku dat, jako jsou ActionBlock<TInput> a TransformBlock<TInput, TOutput>.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

System.Object
  System.Threading.Tasks.Dataflow.DataflowBlockOptions
    System.Threading.Tasks.Dataflow.ExecutionDataflowBlockOptions

public class ExecutionDataflowBlockOptions : DataflowBlockOptions

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodExecutionDataflowBlockOptions()

Inicializuje novou ExecutionDataflowBlockOptions.

NázevPopis
System_CAPS_pubpropertyBoundedCapacity

Získá nebo nastaví maximální počet zpráv, které může být uložená do vyrovnávací paměti podle bloku.(Zděděno z DataflowBlockOptions.)

System_CAPS_pubpropertyCancellationToken

Získá nebo nastaví CancellationToken pro monitorování požadavků na zrušení.(Zděděno z DataflowBlockOptions.)

System_CAPS_pubpropertyMaxDegreeOfParallelism

Získá maximální počet zpráv, které mohou být zpracovány bloku současně.

System_CAPS_pubpropertyMaxMessagesPerTask

Získá nebo nastaví maximální počet zpráv, které mohou být zpracovány v jednom úloh.(Zděděno z DataflowBlockOptions.)

System_CAPS_pubpropertyNameFormat

Získá nebo nastaví řetězec formátu, který má použijte, pokud blok je dotazován na její název.(Zděděno z DataflowBlockOptions.)

System_CAPS_pubpropertySingleProducerConstrained

Zjistí, zda kód za použití bloku toku dat je omezená na producentů najednou.

System_CAPS_pubpropertyTaskScheduler

Získá nebo nastaví TaskScheduler pro plánování úloh.(Zděděno z DataflowBlockOptions.)

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Zděděno z Object.)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Zděděno z Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Zděděno z Object.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Zděděno z Object.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Zděděno z Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Zděděno z Object.)

System_CAPS_notePoznámka

Knihovna toku dat TPL (System.Threading.Tasks.Dataflow oboru názvů) není distribuované s .NET Framework 4.5. K instalaci System.Threading.Tasks.Dataflow obor názvů, otevřete projekt v Visual Studio 2012, zvolte spravovat balíčky NuGet z nabídky projektu a vyhledejte online Microsoft.Tpl.Dataflow balíčku.

ExecutionDataflowBlockOptions je měnitelný a můžete nakonfigurovat přes jeho vlastnosti.

Pokud nejsou nastavené možnosti konkrétní konfigurace, se použijí následující výchozí nastavení:

Možnosti

Výchozí

TaskScheduler

Default

CancellationToken

None

MaxMessagesPerTask

DataflowBlockOptions.Unbounded (-1)

BoundedCapacity

DataflowBlockOptions.Unbounded (-1)

MaxDegreeOfParallelism

1

Bloku toku dat zaznamenat stav z možností při jejich vytváření. Následné změny poskytnutého ExecutionDataflowBlockOptions instance by neměla mít vliv na chování bloku toku dat.

Všechny veřejné statické členy ( Sdílené v jazyce Visual Basic) tohoto typu mají bezpečný přístup z více vláken. U členů instancí není bezpečný přístup z více vláken zaručen.

Zpět na začátek
Zobrazit: