Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor ActionBlock<TInput> (Func<TInput, Task>, ExecutionDataflowBlockOptions)

 

Inicializuje novou instanci třídy ActionBlock<TInput> se zadanou akcí a konfigurační možnosti.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public ActionBlock(
	Func<TInput, Task> action,
	ExecutionDataflowBlockOptions dataflowBlockOptions
)

Parametry

action
Type: System.Func<TInput, Task>

Akce, který má být vyvolán s každý datový prvek přijata.

dataflowBlockOptions
Type: System.Threading.Tasks.Dataflow.ExecutionDataflowBlockOptions

Možnosti, který konfigurujete tato ActionBlock<TInput>.

Exception Condition
ArgumentNullException

action je null.

- nebo -

dataflowBlockOptions je null.

Zpět na začátek
Zobrazit: