Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor Vector2 (Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří nový Vector2 objekt, jehož dva prvky mají stejnou hodnotu.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public Vector2(
	float value
)

Parametry

value
Type: System.Single

Hodnota přiřadit oba prvky.

Zpět na začátek
Zobrazit: