Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector<T>Explicit Převod (Vector<T> to Vector<Single>)

 

Publikováno: červenec 2016

Reinterprets bity zadaný vektoru do vektoru typu Single.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static explicit operator Vector<float> (
	Vector<T> value
)

Parametry

value
Type: System.Numerics.Vector<T>

Vektor do reinterpret.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector<Single>

Reinterpreted vektoru.

Explicit (Vector<T> to Vector<Single>) Operátor definuje zužující převod; vyžaduje operátor přetypování (v jazyku C#) nebo metodu převodu (v jazyce Visual Basic).

Zpět na začátek
Zobrazit: