Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector<T>.UnaryNegation Operátor (Vector<T>)

 

Publikováno: červenec 2016

Neguje dané vektoru.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<T> operator -(
	Vector<T> value
)

Parametry

value
Type: System.Numerics.Vector<T>

Vektor, který má být vypočtena.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector<T>

Opačným vector.

UnaryNegation Metoda definuje unární negace operace pro Vector<T> objekty.

Zpět na začátek
Zobrazit: