Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector<T> Operátory

 

Publikováno: srpen 2016

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

NázevPopis
System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticAddition(Vector<T>, Vector<T>)

Přidá dva vektory společně.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticBitwiseAnd(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektor provedením bitové And operaci na každém elementů v dva vektory.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticBitwiseOr(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektor provedením bitové Or operaci na každém elementů v dva vektory.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticDivision(Vector<T>, Vector<T>)

Vydělí prvnímu vektoru druhou.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticEquality(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí hodnotu, která určuje, zda každý pár elementů v dvě zadané vektory jsou stejné.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticExclusiveOr(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektor provedením bitové XOr operaci na každém elementů v dva vektory.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticExplicit(Vector<T> to Vector<Byte>)

Reinterprets bity zadaný vektoru do vektoru typu Byte.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticExplicit(Vector<T> to Vector<Double>)

Reinterprets bity zadaný vektoru do vektoru typu Double.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticExplicit(Vector<T> to Vector<Int16>)

Reinterprets bity zadaný vektoru do vektoru typu Int16.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticExplicit(Vector<T> to Vector<Int32>)

Reinterprets bity zadaný vektoru do vektoru typu Int32.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticExplicit(Vector<T> to Vector<Int64>)

Reinterprets bity zadaný vektoru do vektoru typu Int64.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticExplicit(Vector<T> to Vector<SByte>)

Reinterprets bity zadaný vektoru do vektoru typu SByte.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticExplicit(Vector<T> to Vector<Single>)

Reinterprets bity zadaný vektoru do vektoru typu Single.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticExplicit(Vector<T> to Vector<UInt16>)

Reinterprets bity zadaný vektoru do vektoru typu UInt16.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticExplicit(Vector<T> to Vector<UInt32>)

Reinterprets bity zadaný vektoru do vektoru typu UInt32.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticExplicit(Vector<T> to Vector<UInt64>)

Reinterprets bity zadaný vektoru do vektoru typu UInt64.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticInequality(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí hodnotu, která určuje, zda je jakýkoli jeden pár elementů v zadané vektory stejné.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticMultiply(T, Vector<T>)

Vynásobí vektor dané skalární hodnota.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticMultiply(Vector<T>, T)

Vynásobí vektor zadaný skalární hodnotu.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticMultiply(Vector<T>, Vector<T>)

Vynásobí dva vektory společně.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticOnesComplement(Vector<T>)

Vrátí nový vektoru, jehož elementy jsou získány pomocí doplňku ten, na zadané vektoru elementů.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticSubtraction(Vector<T>, Vector<T>)

Odečte druhý vector od prvního.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticUnaryNegation(Vector<T>)

Neguje dané vektoru.

Zpět na začátek
Zobrazit: