Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost Vector<T>.Zero

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí Vektor obsahující samých nul.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<T> Zero { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Numerics.Vector<T>

Vektor obsahující samých nul.

Zpět na začátek
Zobrazit: