Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost Vector<T>.Item (Int32)

 

Publikováno: červenec 2016

Získá prvek na zadaném indexu.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public T this[
	int index
] { get; }

Parametry

index
Type: System.Int32

Index elementu, který chcete vrátit.

Hodnota vlastnosti

Type: T

Element v indexu index.

Exception Condition
IndexOutOfRangeException

index je menší než nula.

- nebo -

index je větší než nebo rovno Count.

Zpět na začátek
Zobrazit: