Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector<T>.CopyTo (T[], Int32)

 

Publikováno: červenec 2016

Kopie instance vector do určeného cíle pole, počínaje na pozici zadaného indexu.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public void CopyTo(
	T[] destination,
	int startIndex
)

Parametry

destination
Type: T[]

Pole pro příjem kopii vektoru hodnoty.

startIndex
Type: System.Int32

Počáteční index v destination kdy má začít operace kopírování.

Exception Condition
ArgumentNullException

destination je null.

ArgumentException

Počet elementů v aktuální instance je větší než počet elementů, které jsou k dispozici z startIndex na konec destination pole.

ArgumentOutOfRangeException

index je menší než nula nebo větší než poslední indexu v destination.

Operace kopírování začíná na index startIndex z destination. Cílové pole musí mít minimálně startIndex + Count – 1 elementy.

Zpět na začátek
Zobrazit: