Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector<T>.Addition Operátor (Vector<T>, Vector<T>)

 

Publikováno: červenec 2016

Přidá dva vektory společně.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<T> operator +(
	Vector<T> left,
	Vector<T> right
)

Parametry

left
Type: System.Numerics.Vector<T>

První vektor, který chcete přidat.

right
Type: System.Numerics.Vector<T>

Druhý vektor přidat.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector<T>

Součet vektoru.

Addition Metoda definuje operace přidání pro Vector<T> objekty.

Zpět na začátek
Zobrazit: